Algemene- en Leveringsvoorwaarden


Voorwaarden

1. Opdrachten

Alle opdrachten worden onder de hieronder weergegeven voorwaarden aangenomen en uitgevoerd. Door het verstrekken van een opdracht verklaart de klant zich akkoord met de voorwaarden. Wij gaan ervan uit dat de klant zijn beeldbestanden zelf goed opslaat en beveiligt. Ook  bij ons vindt een beveiligde opslag van de door de klant aan ons verstrekte bestanden plaats. De door de klant geleverde beeldbestanden worden een paar maanden na uitvoering van de opdracht gewist. We houden ons uitdrukkelijk het recht voor om opdrachten te weigeren (bijvoorbeeld als het uiteindelijke resultaat niet aan onze kwaliteitsvoorwaarden voldoet). De patronen worden verzonden na vooruitbetaling, indien na 3 weken nog niet is betaald vervalt de bestelling. Offertes blijven 3 weken van kracht, is na 3 weken de betaling niet ontvangen dan vervallen deze offertes.

2. Prijzen

 

Alle prijzen zijn in Euro's en exclusief verzendkosten *. Wij verzenden de patronen uitgeprint op A3 formulieren (A4 indien het patroon op 1 A4 past) per post.
* Indien u de foto of poster in een koker of pakket naar ons toe zend dan berekenen wiju de verzendkosten voor het retour zenden van die koker (beter is: voeg het bedrag voor het retourzenden bij de foto of poster).
* Weghalen achtergrond
€ 2,50 per foto, samenvoegen foto's (incl. weghalen van de achtergrond) vanaf € 7,50  
Voor het inscannen van foto's en plaatjes en kleine aanpassingen in de foto brengen wij geen kosten in rekening.
Wij verzenden na vooruitbetaling; zodra het bedrag van uw bestelling op onze rekening staat wordt het borduurpatroon verzonden.

3. Auteursrecht

De klant is verantwoordelijk voor de inhoud van de verstrekte beeldbestanden. Het auteursrecht van het ingezonden werk berust bij de klant. De klant draagt de eventuele gevolgen van een schending van het auteursrecht van derden.

4. Beschadiging

Voor beschadiging of verlies van beeldbestanden op informatiedragers van de klant of van ons, op interne data-netwerken en/of tijdens transport kunnen wij in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

5. Levertijd

Alle opdrachten worden direct na betaling zo snel mogelijk uitgevoerd. Vertragingen in de levering geven geen recht op annulering van de opdracht of schadevergoeding.

6. Garantie

Reclamaties dienen een duidelijke klacht te betreffen. Ze dienen uiterlijk twee weken na aflevering van de door de klant gegeven opdracht kenbaar te worden gemaakt via e-mail. Bij gegronde klachten kan alleen aanspraak worden gemaakt op heruitvoering van de opdracht. Eventueel geleverd borduurdoek en garen worden niet teruggenomen of vergoed.

 

Klacht:

Indien u klachten en/of vragen heeft, kunt u mailen (janreus@gmail.com ) of bellen ( 0228511377 ) om uw klacht en/of vraag kenbaar te maken. 
We kunnen dan samen voor een oplossing zorgen.

Indien wij er samen niet uit blijken te kunnen komen dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommisie via het ODR-platform


Top

eCommerce by CubeCart